NASTAVLJENI PREGOVORI VLADE KS I SINDIKATA O POVEĆANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je održana treća runda pregovora između Vlade Kantona Sarajevo i koordinacije reprezentativnih sindikata Kantona Sarajevo o povećanju osnovice za obračun plata.

Na početku sastanka iznesene su sugestije na zapisnik sa prošlog sastanka, nakon čega je premijer Kantona Sarajevo informisao sve prisutne da je Vlada u vremenu između dva sastanka dobro sagledala stvari i nakon dostavljene informacije od koordinacije da je članstvo odbilo prvobitnu ponudu istu povećala i sada nudi 330 KM, što je povećanje za 4,7 posto ili 20.000.000 KM u budžetu.

Predstavnici sindikata su istu primili k znanju i informisali predstavnike Vlade da se u toku današnjih pregovora u isto vrijeme u Tuzlanskom kantonu potpisuju sporazumi za uvećanje osnovice za 10 posto svim budžetskim korisnicima, da će Vlada FBiH povećati osnovicu za 10 posto, da je člansvo jasno iskazalo nezadovoljstvo sa prvobitnom ponudom, te da je ova današnja trebala i morala biti početna s kojom je Vlada KS trebala da krene u pregovore.

“Neophodno je zaista objektivno sagledati sve okolnosti i za stolom naći kompromisno rješenje. Sa današnjom punudom vratićemo se u baze i sačekati izjašnjenje članstva. Mi u koordinaciji smatramo da je i ova ponuda nedovoljna s obzirom na znatan rast svih cijena i standard života”, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić.

Zornić je dodao da je Vladu KS zamolio da bude odgovorna u donošenju ovako važnih odluka, jer je većina plata u organima državne službe ispod prosjeka, naročito namješteničke koje se kreću maksimalno do 850 KM.

“Ovi ljudi rade jako teške i odgovorne poslove, te pozivaju Vladu KS da provedu jedan radni dan sa njima i vide obim obavljenog posla”, rekao je Zornić.

Pozvao je Vladu na maksimalnu ozbiljnost, jer imaju još vremena do 21. decembra za kada je zakazan završni sastanak, te da razmisle i dostave realniju ponudu.

“Ukoliko to ne urade i odemo u štrajkove, desit će im se paraliza Kantona, jer će stati sa radom svi organi državne službe, pravosudne institucije i zavodi Kantona Sarajevo, pored ostalih grana iz koordinacije” poručio je predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić.