NASTAVLJENI PREGOVORI O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KS

U zgradi Kantona Sarajevo danas su nastavljeni pregovori pregovaračkih timova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.

Na današnjem sastanku usaglašen je predloženi tekst izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, koji će biti upućen Vladi Kantona Sarajevo.

Cilj ovih pregovora je korekcija određenih odredbi Kolektivnog ugovora koje su prouzrokovale umanjenja određenog prava za zaposlene koje se tiče pripravnosti za rad.

Sastanku su u ime Vlade Kantona Sarajevo prisustvovali ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić, ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić, pomoćnik ministra za upravu Onahti Čerkez. te Emir Jesenković, šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo predstavljali su predsjednik Elvis Zornić, potpredsjednica Jasmina Lukovac i članica Upravnog odbora Mahira Selimović.