NAŠ SINDIKAT ODLUČAN U ZAŠTITI PRAVA SVIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, NIKAD VEĆE JEDINSTVO SINDIKATA U ZAHTJEVIMA PREMA VLADI KS

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo u vezi sa dešavanjima u vezi sastanka koji je održan između Vlade KS i šest sindikata koji zastupaju interese preko 14.000 radnika koji primaju platu iz budžeta KS naglašava da ima obavezu u skladu sa aktuelnom situacijom koja se ogleda u svakodnevnom poskupljenju životnih namirnica, goriva i standarda života da na najbolji mogući način zastupa interese naših članova i da kao reprezentativni sindikat štiti prava svih državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe KS.

U tom pogledu naglašavamo da jedinstvo i zajednička spremnost svih sindikata u KS nikada nije bila veća i jača, te da ukoliko Vlada KS ne reaguje onako kako se to od nje traži, njeno jednostrano postupanje može izazvati obustavu rada i blokadu svih institucija Kantona Sarajevo.

Povod za sve je bio taj da je Vlada KS suprotno obavezi da pregovara sa sindikatima donijela nacrt budžeta za 2022. godinu u kojem nije predvidjela niti jednu KM povećanja osnovice za obračun plate, iako je premijer na tom sastanku priznao da za to postoje objektivni razlozi zbog aktuelnog poskupljenja, koje nastavlja svoj trend rasta i u narednoj godini.

Isti takav nacrt Vlada KS poslala je dalje u proceduru ka Skupštini Kantona Sarajevo.

“Ovako ignorantsko i jednostrano ponašanje Vlade Kantona Sarajevo je nedopustivo. Zakon o platama i Kolektivni ugovor koji Vlada ima potpisan sa nama, ali i drugim sindikatima, je obavezuje da otvori socijalni dijalog i u dobroj vjeri pokuša sa sindikatom dogovoriti osnovicu”, smatra predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić.

“Oni to nisu uradili, već su nakon što su samostalno usvojili nacrt retroaktivno pozvali sindikate na sastanak, na kojem su ovakav svoj čin pravdali bojazni od usvajanja zakona na nivou Federacije BiH, od kojih je već jedan povučen iz procedure”, pojašnjava Zornić.

Ističe da je naš sindikat imao razumijevanja prema Vladi KS i pojavom korona virusa je potpisao Kolektivni ugovor kojim je zamrznuo prava po osnovu posebne prirode posla i time Vladi omogućio nekoliko stotina hiljada KM  koje su usmjerene za pomoć privredi.

“U 2020. godini nije se ni tražilo povećanje osnovice zbog razumijevanja teškog stanja u kojem smo se našli kao društvo i kao dio svijeta pogođeni pandemijom koja je promijenila dotadašnji normalni način života.

Sada kada se polahko sve vraća u normalu, kada je nacrt budžeta znatno veći nego 2018. godine kada je bilo posljednje povećanje osnovice, smatramo da je Vlada trebala povećanjem osnovice da se oduži svima, a naročito državnim službenicima i namještenicima koji su u najtežim danima dolazili na posao, o svom trošku, kupujući od vlastitih sredstava opremu lične zaštite i bezrezervno časno i pošteno svojim radom očuvali funkcionalnost institucija i organa državne službe i tako funkcionalnost Kantona Sarajevo i države”, kazao je Zornić.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo će zajedno sa ostalim granskim sindikatima učiniti sve da Vlada Kantona Sarajevo uvidi svoju grešku, povuče nacrt budžeta iz daljnje procedure, pozove socijalne partnere za stol sa kojima će i na osnovu svih objektivnih parametara dogovoriti osnovicu kojom će se povećati plata koju svi zaslužuju.

Ukoliko to ne uradi, Vlada KS neka bude svjesna da će snositi posljedice ignorantskog ponašanja, jer radnici nisu bili pasivni nego razumni.Šest sindikata je jasan pokazatelj da Zajedno smo Jači!!!