KS: SINDIKATI NEZADOVOLJNI PREDLOŽENIM ZAKONSKIM IZMJENAMA, NAJAVLJENO ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 7. juna održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikata policije Kantona Sarajevo i Sindikalne organizacije organa uprave Kantona Sarajevo.

Glavna tema sastanka bile su predložene izmjene Zakona o državnoj službi KS i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, kao i pitanje statusa i položaja sindikata u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo (ESV KS).

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić i predsjednica Sindikalne organizacije organa uprave KS Naida Tukić upoznali su prisutne sa predloženim izmjenama ova dva zakona, za koje smatraju da ne idu u korist državnih službenika i namještenika.

Konkretno, predlažu se izmjene koje bi omogućile ponovno uvođenje savjetnika, što bi otežalo napredovanje postojećih državnih službenika, kao i degradaciju prava na žalbu odnosno njenog zaštitnog dejstva kao pravog lijeka.

Zaključeno je da sindikati već godinu dana šalju prema nadležnima razne inicijative za poboljšanje statusa državnih službenika i namještenika i povećanje plata, ali da njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni.

Stoga je na sastanku  odlučeno da se hitno zatraži sastanak sa predstavnicima Vlade i Skupštine KS, na kojem će izraziti neslaganje sa predloženim zakonskim izmjenama.

Ukoliko ne bude razumijevanja, sindikati najavljuju poduzimanje radikalnih sindikalnih mjera.

Također će biti utvrđeno zajedničko mišljenje koje će biti upućeno, pored Vlade i Skupštine, i svim zastupnicima u Skupštini KS.

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo također su informirali sve prisutne o dešavanjima na tematskoj sjednici ESV KS, o nezadovoljavajućem statusu sindikata u ESV KS, u kojem dominiraju predstavnici poslodavaca, dok sindikati nemaju adekvatno zastupanje.

Dogovoreno je da se po hitnoj proceduri sazove sastanak svih reprezentativnih sindikata u KS kako bi se zajednički reagiralo na ovaj problem, te od predstavnika sindikata u ESV KS zatražilo održavanje tematskog sastanka na temu statusa i položaja reprezentativnih sindikata u Kantonu Sarajevo.