KOORDINACIJA SINDIKATA ZATRAŽILA SASTANAK SA VLADOM KANTONA SARAJEVO O ISPLATI NOVČANE POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA

Koordinacija sedam sindikata koji platu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo na današnjem sastanku zatražila je sastanak sa premijerom Nihadom Ukom i Vladom Kantona Sarajevo na kojem bi se razgovaralo o isplati novčane pomoći po uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Koordinacija očekuje odgovor Vlade KS do kraja 2023. godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 12. decembra na svojoj 22. sjednici donijela Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca.

Pomenutom Uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Poslodavac može, na osnovu uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520,00 KM