I DANAŠNJI NASTAVAK SASTANKA SINDIKATA I VLADE KS BEZ KONKRETNOG DOGOVORA

Na današnjem nastavku sastanka u vezi pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini Vlada KS opet nije pokazala volju za povećanjem osnovice, te se obavezala da će se pismeno izjasniti o stavu vezanom za isplatu jednokratnih pomoći, tako da je i današnji sastanak završen bez konkretnih dogovora.

Zaključeno je da će ubrzo biti održana i treća runda pregovora.

Predstavnici sindikata su iznijeli jasan stav da je Vlada FBIH zadala domaću zadaću Vladi KS povećanjem osnovice sa 330 na 385 i isplatom jednokratnih pomoći, da općine na području Kantona Sarajevo povećavaju osnovice svojim uposlenicina i da je krajnje vrijeme da i Vlada Kantona Sarajevo zauzme jasan stav.