FEDERALNI MINISTAR RADA I SOCIJALNE POLITIKE ADNAN DELIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KANTONA SARAJEVO

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić primo je danas u sjedišu Vlade FBiH delegaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, koji su ga upoznali s trenutnim problemima i aktivnostima ovog reprezentativnog sindikata za granu državne službe u Kantonu Sarajevo.

Ministru Deliću su predstavnici  Sindikata, predsjednik Elvis Zornić, potpredsjednica Jasmina Lukovac i član Upravnog odbora Armin Hrelja, ukazali na činjenicu da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo poznat po zalaganju za prava zaposlenih u javnom sektoru.

Razgovarano je o Zakonu o radu i poboljšanju postojećih zakonskih rješenja, beneficijama i mogućnostima za profesionalni razvoj, te zaštiti prava državnih službenika i namještenika.

Ministar Delić kazao je da je upoznat sa dosadašnjim radom Sindikata i da podržava sve prijedloge koji su u interesu unaprijeđenja prava radnika.

Istakao je da će u skladu s nadležnostima uvijek biti za jačanje socijalnog dijaloga, te dodao da se nada da će primjedbe na sporije rješavanje predmeta u Odboru za žalbe FBiH uskoro biti razriješene i da će biti ubrzan rad Odbora.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić ukazao je na činjenicu da se okviru dobrog socijalnog dijaloga koji Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo ima sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo razmatraju sva pitanja vezana za uslove rada državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Zornić je ukazao i na činjenicu da se po zakonu naš sindikat mora uključiti u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo, jer u njemu nema predstavnika državnih službenika i namještenika.

“Kao jedini sindikat iz ove grane koji je po zakonu registrovan kod nadležnog kantonalnog Ministarstva pravde i uprave i koji ima rješenje o reprezentativnosti izdato od strane resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku trebamo i moramo aktivno učestvovati u radu ESV KS”, rekao je Zornić.

Potpredsjednica Sindikata Jasmina Lukovac i član UO Sindikata Armin Hrelja upoznali su ministra Delića sa inicijativama za izjednačavanje prava pri odlasku u penziju vatrogasaca sa pravima koja imaju policajci, s obzirom na okolnosti obavljanja poslova, te sa problemima vezanim sa neusklađivanje Zakona o državnoj službi sa Zakonom o radu.

Ukazano je i na potrebu redovne edukacije namještenika i da to bude obavezno, sve u cilju poboljšanja cjelokupnog rada državne službe.