DRŽAVNA SLUŽBA SUOČENA S PROBLEMOM NEDOSTATKA STRUČNOG KADRA, VLASTI MORAJU PREPOZNATI VAŽNOST RADNIKA U OVOJ GRANI

Državna služba kao i ostale grane u našoj državi suočava se s ozbiljnim problemom nedostatka stručnog kadra, a razlog je nedostatak odgovarajuće radne snage na tržištu rada i sve veći odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Niske plate i ostala primanja također predstavljaju jedan od ključnih faktora koji dovode do sve većeg broja radnika koji se odlučuju za poslove u privatnom sektoru.

Ovaj trend nedostatka odgovarajućeg stručnog kadra najviše se primjećuje u organima državne službe, gdje nedostaje inženjera iz različitih oblasti i administrativnog radnog kadra.

Prekvalifikacija novog i postojećeg kadra, često nije dovoljna da bi se nadomjestio manjak stručnih ljudi.

Ova situacija može imati negativne posljedice na funkcioniranje državne službe, jer nedostatak stručnjaka može smanjiti učinkovitost i kvalitetu pružanja javnih usluga. Također može dovesti do dužih vremenskih perioda za servisiranje obaveza prema građanima ili izvršavanje administrativnih zadataka.

Postojanje institucija u kojima rade državni službenici i namještenici je od suštinske važnosti za pravnu i demokratsku državu. Ovi službenici i namještenici imaju ključnu ulogu u pružanju usluga građanima, ali također igraju važnu ulogu u održavanju stabilnosti i normalnog funkcioniranja sistema u državi.

Državni službenici i namještenici su servis građanima na mnogo načina. Oni su odgovorni za primjenu zakona, pružanje javnih usluga, održavanje reda i sigurnosti, upravljanje javnim resursima i mnoge druge zadatke koji su ključni za dobrobit građana. Bez njihove posvećenosti i stručnosti, pravna i demokratska država ne bi mogla efikasno funkcionirati.

Osim što su servis građanima, državni službenici i namještenici igraju ključnu ulogu u osiguravanju normalnog funkcioniranja sistema u kantonu i državi. Oni su nosioci institucionalne memorije, poznajući propise, procedure i prakse koje su neophodne za efikasno vođenje državnih poslova. Njihova stručnost i iskustvo su dragocjeni resursi koji omogućavaju kontinuitet rada institucija čak i kada dolazi do promjene vlasti.

Međutim, postoji zabrinutost u vezi sa budućnošću institucija kantona i države ukoliko se vlasti ne posvete rješavanju problema koji se javljaju u vezi sa državnim službenicima i namještenicima. Nedovoljna pažnja posvećena ovom pitanju može dovesti do smanjenja kvaliteta usluga koje institucije pružaju građanima, kao i do gubitka povjerenja u institucije kantona i države.

Također, nedostatak pažnje prema ovom problemu može rezultirati nedostatkom kvalifikovanih ljudi koji su spremni raditi u institucijama kantona i države. Ako se ne obezbijede odgovarajući uslovi rada, adekvatna nadoknada i mogućnosti napredovanja, postoji rizik da ljudi odluče napustiti državnu službu ili da se mladi talenti okrenu drugim karijernim opcijama.

U svjetlu ovih izazova, važno je da vlasti prepoznaju značaj državnih službenika i namještenika, te da se posvete rješavanju problema s kojima se suočavaju. To uključuje poboljšanje uslova rada, pravedne i bolje naknade, mogućnosti stručnog usavršavanja i napredovanja, kao i promovisanje transparentnosti i odgovornosti.

Ukupno gledajući, institucije u kojima rade državni službenici i namještenici su stubovi pravne i demokratske države. Njihova profesionalnost, posvećenost, stručnost i integritet ključni su za osiguravanje pravičnosti, efikasnosti i povjerenja u institucije. Stoga je od vitalnog značaja da vlasti prepoznaju važnost državnih službenika i namještenika te da se posvete rješavanju problema s kojima se suočavaju kako bi osigurali stabilnost i održivost institucija kantona i države u budućnosti.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić ukazuje na zabrinjavajuće stanje u institucijama organa državne službe.

Prema njegovim riječima, situacija se svake godine pogoršava u pogledu zadržavanja kvalifikovanog radnog kadra i pronalaženja novih zaposlenika.

U mnogim kantonalnim zavodima nedostaje desetine inženjera iz različitih oblasti, a pravosudne institucije se suočavaju s problemom nedostatka upisničara, daktilografa, arhivara i određenog broja stručnih saradnika.

Zornić ističe da Kanton Sarajevo u budućnosti može imati problem s zaštitom od požara, jer nedostaje veliki broj vatrogasaca u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantonalne uprave civilne zaštite Kanona Sarajevo.

“Napuštanje državne službe od strane ljudi iz kantonalnih ministarstava u korist boljih radnih mjesta u privatnom sektoru, kao i sve veći odlazak radnika iz državnog sektora u inostranstvo, također su primjetni trendovi. Konkursi za prijem inženjera često ostaju nedovoljno popunjeni ili se niko ne prijavljuje, dok se na konkurse za prijem namještenika prijavljuju ljudi koji ne mogu zadovoljiti potrebe institucija, čak ni nakon prekvalifikacije”, upozorava Zornić.

Ističe da je obaveza sindikata boriti se za veća primanja državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Međutim, izražava bojazan da ukoliko vlasti ne prepoznaju važnost radnika u ovoj grani, može doći do situacije u kojoj neće biti dovoljno kvalifikovanih ljudi za obavljanje ključnih poslova u institucijama.