DELEGACIJA NAŠEG SINDIKATA PRUŽILA SOKIDARNU PODRŠKU RADNICIMA U ZDRAVSTVU KS

Delegacija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo pružila je danas solidarnu podršku radnicima u zdravstvu Kantona Sarajevo, na protestnom okupljanju ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

U pismu podrške članovima Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, Sindikata doktora medicine i stomatologije u Kantonu Sarajevo i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo ističe se podrška našeg Sindikata protestima radi zaštite i poboljšanja ekonomsko- socijalnog statusa i položaja svih radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo.

“Kao kolege sindikalci, radnici i naposljetku građani koji cijene i podržavaju važnost zdravstvenih radnika i njihovu neumornu posvećenost, želimo izraziti svoju potpunu podršku vašim legitimnim zahtjevima.

U potpunosti smo prihvatili da ste odlučili da protestujete kako biste skrenuli pažnju na sve probleme sa kojima se suočavate i koji zahtijevaju poboljšanja. Vaša hrabrost i odlučnost zaslužuju divljenje, jer branite ne samo svoje interese, već i interese svih nas koji zavisimo o kvalitetnoj i dostupnoj zdravstvenoj njezi. Pozdravljamo vašu borbu za pravedne radne uslove, povećanje plaća i poboljšanje općeg ekonomsko-socijalnog položaja radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo. Vaš zahtjev temelji se na opravdanim argumentima i potrebama.

Ujedinjeni sindikati imaju dugu historiju u ostvarivanju promjena i zaštiti prava radnika, pa kako zajedno učestvujemo u svim aktivnostima Koordinacije sedam sindikata radnika u Kantonu Sarajevo, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo će iskazati svoju sindikalnu solidarnost na način da je poslao delegaciju koja je zajednički sa ostalim kolegama poslala snažnu poruku vlastima i javnosti da je vrijeme da se radnicima u zdravstvu pruži adekvatna podrška”, kaže se u pismu podrške koje je potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić.