ČLANOVI NAŠEG SINDIKATA PODRŽALI PROTEST SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, predvođeni predsjednikom Elvisom Zornićem, pružili su podršku Samostalnom sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine na protestu ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine danas je održao proteste zbog dugogodišnjeg projekta urušavanja državnih institucija.

Kao jedan od razloga naveli su i nepotpisivanje kolektivnog ugovora koji zaposlene u institucijama na državnom nivou dovodi u veoma nesigurnu pravnu poziciju, kao i neusvajanje Budžeta za 2022. godinu.

Članovi našeg Sindikata su svojim prisustvom pružili punu podršku sindikalnoj borbi kolegama sa državnog nivoa, što je i potvrda da nedavno potpisani Sporazum o saradnji između dva sindikata nije “mrtvo slovo na papiru”.

Svrha ovog sporazuma je zajednička saradnja radi stvaranja boljih uslova za zakonitu primjenu svih instrumenata sindikalne borbe, koji uključuju i pravo na organizovanje štrajka.