Traži članke

Sindikat Kantona Samostalni sindikat državnih službenika
i namještenika Kantona Sarajevo

HITNO OBJAVITI IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA, IZVRŠITI INSPEKCIJSKI NADZOR U ORGANIMA DRŽAVNE SLŽBE I SANKCIONISATI RUKOVODIOCE KOJINISU USKLADILI INTERNE NORMATIVNE AKTE

04/06/2020

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo zatražio je danas da Vlada Kantona Sarajevo odmah pristupi objavljivanju Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u...

DETALJNIJE

SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU ZA SASTANAK SA PREMIJEROM KS MARIJOM NENADIĆEM

03/06/2020

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo ponovo je zatražio sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Marijom Nenadićem o više tema koje se odnose na državne službenike i namještenike u KS.Naš sindikat, kao...

DETALJNIJE

BAJRAMSKA ČESTITKA

23/05/2020

BAJRAMSKA ČESTITKA

DETALJNIJE

SASTANAK U VLADI KS O ZAŠTITI PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

12/05/2020

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo danas su u zgradi Kantona Sarajevo održali sastanak sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Jasnom Agić i ministricom pravde i...

DETALJNIJE

SINDIKAT TRAŽI JASNE INSTRUKCIJE O BEZBJEDNOJ NORMALIZACIJI PROCESA RADA U VRIJEME PANDEMIJE KORONA VIRUSA

07/05/2020

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo zatražio je danas od Vlade Kantona Sarajevo da izda jednobrazno i jasno upustvo svim rukovodiocima institucija kako i u kojem periodu bezbjedno izvršiti potpunu normalizaciju...

DETALJNIJE

INDEX.BA: Potpisan kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike organa državne službe KS

13/08/2018

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu Elvis Zornić potpisali su danas u zgradi KS Kolektivni ugovor za državne službenike i na...

DETALJNIJE

INDEX.BA - KS: Usaglašen tekst prijedloga kolektivnog ugovora za državne službenike

10/07/2018

Pregovarački timovi Vlade Kantona Sarajevo (KS) i Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika na današnjem sastanku u zgradi Vlade KS zvanično su usaglasili tekst prijedloga Kolektivnog ugovora...

DETALJNIJE

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA KOJIM SE PLAĆA DO 700 KM U FBIH NEĆE OPOREZIVATI

07/06/2018

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici urtvrdila je Prijedlog zakona o porezu na dohodak FBiH i Prijedlog zakona o doprinosima FBiH, piše KLIX.BA.Ministrica finansija Federacije BiH Jelka Milićević kazala je da je Vlada Federacije BiH n...

DETALJNIJE

TVSA: ZORNIĆ - ODBAČEN FEDERALNI ZAHTJEV, SINDIKAT JE REPREZENTATIVAN

29/05/2018

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo donijelo je 24. maja novo rješenje o reprezentativnosti kojim se utvrđuje da je Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenik...

DETALJNIJE

KLIX: SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODGODIO ŠTRAJK, POČELI PREGOVORI O KOLEKTIVNOM UGOVORU

26/05/2018

Upravni odbor Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu donio je odluku o odgodi Generalnog štrajka na određeno vrijeme jer su 23. maja Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo i Sindikat potpisali Principe za...

DETALJNIJE