Traži članke

Sindikat Kantona Samostalni sindikat državnih službenika
i namještenika Kantona Sarajevo

NEVER FORGET SREBRENICA

09/07/2020

NEVER FORGET SREBRENICA

DETALJNIJE

SUD POTVRDIO DA JE NAŠ SINDIKAT JEDINI LEGALNI I LEGITIMNI REPREZENTATIVNI SINDIKAT ZA GRANU DRŽAVNE SLUŽBE U KS

08/07/2020

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo jedini je legalni i legitimni reprezentativni sindikat za sve državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo, potvrdio je to Kantonalni sud u Sarajevu u svojoj presudi o...

DETALJNIJE

ONLINE SASTANAK UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA, RAZMATRANO VIŠE AKTUELNIH TEMA

07/07/2020

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo razmatrao je na današnjem online sastanku više aktuelnih tema, između ostalog, razgovarano je o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namješteni...

DETALJNIJE

SINDIKAT UPUTIO UPIT MINISTARSTVU FINANSIJA KS, ZA ISPLATU REGRESA ČEKA SE ODLUKA VLADE KS

07/07/2020

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo obavještava svoje članove da je zbog nedoumica u vezi isplate regresa za ovu godinu kontaktirao Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo koje nije moglo precizirati kada će tač...

DETALJNIJE

KLIX.BA: Zakon o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca je korak u reformi radnog zakonodavstva

17/06/2020

Današnjom sesijom okončana je javna rasprava o Nacrtu federalnog zakona koji treba da uredi kriterije za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH.

DETALJNIJE

INDEX.BA - KS: Počeli pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plata za 2019. godinu

15/10/2018

Predstavnici Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika učestvovali su u današnjem otvaranju pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plata za 2019. godinu.

DETALJNIJE

FOKUS.BA: Sindikat kantonalnih državnih službenika KS ostaje pri ranijem prijedlogu

20/09/2018

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika , kao reprezentativni sindikat za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo (KS), na jučerašnjem sastanku sa članovima Vlade KS ostao je pr...

DETALJNIJE

INDEX.BA: Sindikat - Izjednačiti plate na svim nivoima vlasti KS-a

14/09/2018

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika zatražio je od Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava da za tekuću 2018. budžetsku godinu planiraju dodatna finansijska sredstva za povećanje...

DETALJNIJE

VIJESTI.BA: Osnovica u javnom sektoru mora biti utvrđena na jedinstvenim osnovama

06/09/2018

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić izjavio je, na sastanku s predstavnicima Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, da osnovica u javnom sektoru mora biti utvrđena na jedinstvenim osnovama i na je...

DETALJNIJE

KLIX: Nenadić - Osnovica u javnom sektoru mora biti utvrđena na jedinstvenim osnovama

06/09/2018

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić izjavio je, na sastanku s predstavnicima Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika, da osnovica u javnom sekt...

DETALJNIJE