VLADA KS VEĆ DRUGI MJESEC KRŠI ZAKONSKI ROK ZA ISPLATU PLAĆA

VLADA KS VEĆ DRUGI MJESEC KRŠI ZAKONSKI ROK ZA ISPLATU PLAĆA

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo ponovo upozorava Vladu Kantona Sarajevo da krši odredbe našeg Kolektivnog ugovora o vremenskom periodu isplate plaća.

Ovo se dešava već drugi mjesec i Sindikat upozorava Vladu KS da prekine sa ovom lošom praksom, te da će u suprotnom pokrenuti sve zakonom dozvoljene oblike sindikalne borbe.

U Sindikatu su odlučni u preduzimanju svih zakonskih mjera u vidu podnošenja tužbi protiv Vlade Kantona Sarajevo kao i pojedinaca koji ne poštuju Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Također, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo neće dozvoliti kršenja Zakona o plaćama u organima vlasti KS i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, jer se time, između ostalog, štiti budžet koji je najpotrebniji svima nama u ovim teškim vremenima.