SINDIKAT ZAVODA ZA IZGRADNJU KS: DIREKTOR MIRZA HULUSIĆ MEDIJSKIM ISTUPIMA NANOSI ŠTETU RADU I UGLEDU ZAVODA

SINDIKAT ZAVODA ZA IZGRADNJU KS: DIREKTOR MIRZA HULUSIĆ MEDIJSKIM ISTUPIMA NANOSI ŠTETU RADU I UGLEDU ZAVODA

Sindikalni odbor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo na današnjem sastanku odbacio je posljednje medijske istupe direktora Zavoda Mirze Hulusića kojima se nanosi šteta radu i ugledu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao i njegovim radnicima.

"Nisu tačni navodi direktora Hulusića objavljeni na stranici Zavoda za izgradnju i na portalu Fokus da nikad nije izvršena zvanična finansijska revizija prethodnog menadžmenta Zavoda, jer je Ured za reviziju FBIH objavio Revizorski izvještaj od 2017. godine za KS i tom prilikom je izvršena finansijska revizija Zavoda za izgradnju KS i date od strane federalnih revizora preporuke za postupanje. Te iste preporuke su dočekale direktora Hulusića koje je morao da aktivira, a nepostupanje je dovelo do katastrofalnih rezultata u Izvještaju za 2019. godinu, za koji se krive svi samo ne aktuelni menadžment, odnosno odgovorna lica u Zavodu", navodi se u demantu Sndikata kojeg prenosimo u cjelosti.

"Tačno je da je dolaskom u Zavod direktor Hulusić nastavio da radi sa prethodnim menadžmentom, odnosno da je sve bivše šefove sektora unaprijedio u pomoćnike direktora i izabrao ih za svoje saradnike, te je i samim tim njihova odgovornost za negativan revizorski Izvještaj za 2019. godinu.

Tačno je da je direktor Hulusić pokrenuo javnu nabavku i angažovao privatnu revizorsku kuću radi izrade revizije poslovanja Zavoda za 2016. godinu i 2017.  godinu uz analizu i procjenu vrijednosti nekretnina. Cijena takve usluge je visoka,a postavlja se pitanje zašto jer postoje redovni i kantonalni i federalni revizorski izvjestaji za institucije.

Što se tiče komentara o imovini zavoda, stambene jedinice koje su se "podijelile i dodijelile“ ili dale na "čuvanje“, te prodaja zemljišta, napominjemo da je imovina Zavoda i postupanje sa istom jasno regulisana zakonskim propisima, pa čak i preporukama ombudsmena po kojim nije postupio direktor Hulusić, već donosi ishitrene i netačne navode za medije.

Kako kaže direktor Hulusic "da se radi o sredstvima koja nisu nigdje nestala, koja se u ovom trenutku nalaze na računima Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u iznosu od cca. 25.000.000,00 KM. “, te je očito da odgovorne osobe za vođenje finansijsko-materijalnog poslovanja  Zavoda ne obavljaju stručno svoj posao.

Da struka nije odgovorila zadatku možda je i razlog što je Izvještaj o radu Zavoda za izgradnju za 2019. godinu više puta povučen sa dnevnog reda Skupštine KS", kaže se u demantu Sindikata.