SASTANAK VLADE KS I SINDIKATA BUDŽETSKIH KORISNIKA, NAŠ SINDIKAT PONOVIO JASNE STAVOVE

SASTANAK VLADE KS I SINDIKATA BUDŽETSKIH KORISNIKA, NAŠ SINDIKAT PONOVIO JASNE STAVOVE

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je održan sastanak između Vlade KS i sindikata budžetskih korisnika na kojem su ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo učestvovali predsjednik Sindikata Elvis Zornić i član Upravnog odbora Sindikata Armin Hrelja.

Sastanak je bio na temu pokretanja i otpočinjanja socijalnog dijaloga između Vlade Kantona Sarajevo i sindikata kako bi se pronašla rješenja koja bi pomogla Vladi da napravi uštede u budžetu kako bi se pomoglo privredi, ali u isto vrijeme zadržala sigurnost isplate plata i ostalih naknada.

Naš sindikat je upoznao Vladu da je uvijek spreman za socijalni dijalog i da na tome insistira još od imenovanja nove vlade, da pojasni činjenice i situacije u kojoj smo se svi našli pojavom i širenjem korone, kao i da svaki pokušaj smanjena plata državnim službenicima i namještenicima u KS ne dolazi u obzir.

Zornić i Hrelja istakli su da mjesta za uštede ima dovoljno na drugim stavkama u budžetu, te da su plate državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe KS najmanje u odnosu na sve druge grane, naročito one koje se isplaćuju u općinama i Federaciji BiH.

Naš Sindikat je za princip jednakosti plata i iste plate za isto radno mjesto, te je istaknuto da je neophodno izvršiti fiskalnu procjenu planiranih ušteda po svim institucijama iz javnog sektora.

Predstavnici našeg Sindikata istakli su da nije korektno od Vlade KS da potpisuje nove sporazume kojima se obavezuje isplaćivati presude iz radnog odnosa pojedinim preduzećima dok još nije ispoštovan sporazum koji je davno potpisan sa državnim službenicima i namještenicima, koji godinama odricanjem od kamata prave milionske uštede u budžetu.

Na kraju je zaključeno da će se socijalni dijalog nastaviti, te da će polovinom naredne sedmice biti održan sastanak svih ekonomskih partnera u Kantonu Sarajevo, Vlade, sindikata i poslodavaca.