SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE: USKORO POČETAK PREGOVORA O NOVOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

SASTANAK U MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE: USKORO POČETAK PREGOVORA O NOVOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Merse Kusture na kojem je dogovoreno pokretanje postupka utvrđivanja teksta novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo poslao je 8. septembra zahtjev za sastanak Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo zbog činjenice da Kolektivni ugovor ističe 15. novembra ove godine.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić istakao je da potrebno otvoriti ovaj proces i da će Sindikat uputiti neophodne materijale i imenovati pregovarački tim, te da će novi Kolektivni ugovor jasno definisati neke odredbe kako ne bi dolazilo do tužbi po osnovu radnih odnosa i kako bi zaštitili prava svih državnih službenika i namještenika.

„Naš Sindikat je uvijek za kvalitetan socijalni dijalog. To mora podrazumijevati međusobno poštovanje i uvažavanje svih strana i u ovim teškim vremenima ne smijemo doći do toga da se umanjuju prava radnika. Napominjem da je državna služba solidarna, ali da se moraju ispoštovati sva zakonska rješenja“, kazao je Zornić dodajući da neće prihvatiti bilo kakve jednostrane odluke o smanjenju plata državnim službenicima i namještenicima ili nekih drugih stečenih prava.

„Zbog javnosti i ukazujemo na hitnu potrebu izmjena Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, odnosno da se ovaj zakon razdvoji na zakon o platama nosioca izvršne i zakonodavne vlasti i zakon o platama državnih službenika i namještenika KS.Tako bi se tačno vidjelo koliko su plaćeni državni službenici i namještenici, a koliko nosioci vlasti“, rekao je Zornić.

Razgovarano je i o temama koje se tiču rada Upravnog inspektorata kao instrumenta za zaštitu prava državnih službenika i namještenika, te funcionisanja Ekonomsko-socijalno vijeća (ESV) Kantona Sarajevo . 

Kao što je poznato Kantonalni sud u Sarajevu donio je presudu kojom je poništena reprezentativnost federalnom sindikatu, te je naš sindikat jedini reprezentativni za državnu službu u Kantonu Sarajevo.

Zornić je zatražio da se naš Sindikat mora hitno uključiti u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo, jer u njemu nema predstavnika državnih službenika i namještenika.

"Kao jedini sindikat iz ove grane koji je po zakonu registrovan kod nadležnog kantonalnog Ministarstva pravde i uprave i koji ima rješenje o reprezentativnosti izdato od strane resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku trebamo i moramo aktivno učestvovati u radu ESV KS i tamo braniti prava državnih službenika i namještenika", istakao je Zornić.

Imamo primjer isplate regresa, gdje javnost misli da su 6 miliona KM dobili državni službenici i namještenici.  Regres je zakonsko pravo, ali ključna stvar je razdvojiti radnike od nosioca izvršne i zakonodavne vlasti. 

"Ministarstvo finansija treba da pripremi fiskalne procjene budžeta kako za nosioce vlasti, tako za službenike i namještenike, a što će biti neophodno i za Kolektivni ugovor. Insistiraćemo na Zakonu o platama i razdvajanju službenika i namještenika od nosioca izvršne i zakonodavne vlasti,  jer jedino na taj način bi naš Kolektivni ugovor bio ravnopravan sa ostalim kolektivnim ugovorima u kantonu", istakla je Jasmina Lukovac.

Podsjetila je da su prije regresa uplaćena sredstva političkim partijama, te da Ministarstvo finansija mora biti transparentnije u iznošenju i prezentiranju, ali i planiranju svih budžetskih stavki i procjena koštanja donošenja ključnih akata, kao i da izvrši fiskalnu procjenu budžeta.

Ministrica Kustura je upoznata i sa činjenicom da naš sindikat punih sedam mjeseci pokušava realizovati sastanak sa premijerom Marijom Nenadićem na kome bi razmatrali niz tema, od Kolektivnog ugovora, njegovih izmjena, kršenja prava državnim službenicima i namještenicima, ali da do danas nismo dobili termin.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić kazao je da će Sindikat tražiti sve ono što je u skladu sa zakonom i da je vrlo bitno da i svi ostali u socijalnom dijalogu budu na istom fonu.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Mersa Kustura kazala je da joj je interes jaka državna služba, te da se nada da će Kolektivni ugovor biti potpisan na obostrano zadovoljstvo.

Istakla je da se budžet Kantona Sarajevo loše puni i da bi do kraja godine Kanton mogao biti u lošoj finansijskoj situaciji i da se zbog toga očekuje da svi sindikati imaju to na umu i da budu solidarni sa privrednicima.

„To ne mora da znači smanjivanje plata, ali ima nekih stvari kod kojih bi mogli napraviti uštede“, kazala je ministrica Kustura.

Dodala je da postoji šarolikost propisa u Federaciji BiH u ovoj oblasti i da se trebaju imati u vidu sva ta zakonska rješenja.

Izvjestila je da Upravni inspektorat radi inspekcije, da postoji lista za redovni inspekcijski nadzor i da će Sindikat imati informaciju o tome.