Traži članke

Sindikat Kantona Samostalni sindikat državnih službenika
i namještenika Kantona Sarajevo

Ciljevi i djelatnosti Sindikata

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Samostalnom sindikatu kantonalnih državnih službenika i namještenika, organizaciji, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja novu nadu za bolju budućnost kako bi  naši članovi, imali što bolju, sigurniju budućnost i pravnu zaštitu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom u radu Samostalnog sindikataa kantonalnih državnih službenika i namještenika, Sarajevo nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom sistemu rada I zaštite radničkih prava i sloboda jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika istovremeno i uspjeh i primjer borbe za zaštitu interesa radnika ravnopravno prema svima..

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika,Sarajevo je 18.11.2015.godine, upisan u registar udruženja kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, do sada ima 700 registrovanih članova koji rade u državnim i pravosudnim institucijama u Kantonu Sarajevo, te će najvjerovatnije po novom Zakonu o radu, a u skaldu sa Čl.125 biti jedni reprezentativni Sindikat iz ove oblasti i jedini ovlašten za pregovore sa Vladom KS i poslodavcima na nivou Kantona Sarajevo.

Misija Sindikata je podjednako se zalagati za prava državnih službenika i namještenika zaposlenih u KS.

Vratiti povjerenje u Sindikat i sindikalnu borbu, bezuslovnim i volonterskim zalaganjem Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom, angažovanjem stručnjaka iz ekonomskih, pravnih i drugih struka, a sve u svrhu žaštite radničkih prava i interesa naših članova.

 Programski ciljevi i djelatnosti Sindikata su: 

 • ostvarivanje prava na rad, zaštitu prava zaposlenika iz rada i po osnovu rada, te ostvarivanje i zaštita drugih prava i interesa članova Sindikata;
 • osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje savremenih sredstava i tehnologije u cilju uspješnijeg obavljanja poslova zaposlenih
 • zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava i druge odnose koji uređuju radne odnose i pitanja u vezi sa životom i radom državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo
 • iniciranje dogradnje, donošenje i primjenu zakonske i podzakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost članova,
 • učešće   u pregovorima   i   zaključivanju kolektivnog   ugovora   za  državne službenike i namještenike  Kantona Sarajevo 
 • iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze  državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo
 • potpuno ostvarivanje prava i obaveza članova Sindikata  i zaštitu interesa članova Sindikata,
 • utvrđivanja cijene rada i ostalih uvjeta rada dostojna čovjeka,
 • obezbjeđenje besplatne pravne pomoći u ostvarivanju zaštite prava i interesa članova Sindikata
 • solidarnost, uzajamnosti, ravnopravnost i međusobno uvažavanje svih članova,
 • slobode izbora oblika organizacije,
 • samostalnosti i nezavisnosti,
 • organizaciju članstva te ostvarenje prava na štrajk i vođenje štrajka
 • podsticanje saradnje radi stručnog usavršavanja, organizovanja edukativnih stručnih savjetovanja i seminara za članove Sindikata;
 • ostvarivanje saradnje sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje sa njima;
 • obezbjeđivanje i očuvanje svoje nezavisnosti prema Vladi i svim ostalim državnim insitutucijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim institucijama sistema,
 • formiranje fondova  u skladu sa Zakonom (Fond solidarnosti, Štrajkački fond i dr.)
 • zaključivanje ugovora o povoljnijim uslovima kreditiranja, kupovine roba  u cilju zadovoljenja interesa članova Sindikata.
 • zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba članova Sindikata;
 • ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Sindikata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i Statutom.

Za Predsjednika Sindikata jednoglasno izabran gdin. Elvis Zornić.

Za potpredsjednika Sindikata jednoglasno izabrana gđa. Jasmina Lukovac.