U Kantonu Sarajevo radi 1.367 državnih službenika

U Kantonu Sarajevo, odnosno u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, sudovima, Tužilaštvu i Pravobranilaštvu KS, Gradu Sarajevo i općinama na području Kantona Sarajevo zaposleno je 1.367 državnih službenika. Od toga 85 posto Bošnjaka, 5 posto Hrvata, 3 posto Srba i 7 posto Ostalih, piše KLIX.

Skupština Kantona Sarajevo razmatrat će u srijedu Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2018. godinu, a čiji je predlagač Vlada KS. 

Vlada KS navodi da je u Kantonu Sarajevo, odnosno u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, sudovima, Tužilaštvu i Pravobranilaštvu KS, Gradu Sarajevo i općinama na području Kantona Sarajevo zaposleno 1.367 državnih službenika.

U organima uprave i službama Kantona Sarajevo, prema Pravilnicima o unutrašnjoj

organizaciji, sistematizovana su ukupno 944 radna mjesta državnih službenika. Od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta državnih službenika popunjeno je 546 radnih mjesta, dok je nepopunjeno 398 radnih mjesta državnih službenika.

Također, u odnosu na ukupan broj državnih službenika u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, sistematizovano je 105 radnih mjesta državnih službenika i to: rukovodilac stručne i druge službe koju obrazuje vlada, gradonačelnik ili načelnik, sekretar organa državne službe, pomoćnik rukovodioca organa državne službe i glavni inspektor, od čega je popunjeno 90 radnih mjesta, dok je nepopunjeno 15 radnih mjesta državnih službenika te je sistematizovano 839 radnih mjesta ostalih državnih službenika iz člana 10. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i to: šef unutrašnje organizacione jedinice, inspektor, stručni savjetnik, viši stručni saradnik, stručni saradnik, od čega je popunjeno 456 radnih mjesta, dok su nepopunjena 383 radna mjesta državnih službenika.

Veliki broj nepopunjenih radnih mjesta

U izvještaju piše da se analizom podataka popunjenih radnih mjesta u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta državnih službenika u pravilnicima može zaključiti da u organima uprave i službama Kantona Sarajevo ima veliki broj sistematizovanih, a nepopunjenih radnih mjesta državnih službenika.

“Poređenjem podataka iz Izvještaja o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2017. godinu i podataka iz ovog izvještaja je utvrđeno da je u 2017. godini bio zaposlen 521 državni službenik, dok je prema ovom izvještaju zaposleno 546 državnih službenika, tako da je broj zaposlenih državnih službenika u 2018. godini, povećan za 25”, navode iz Vlade KS.

Analizom pribavljenih podataka utvrđeno je da je u organima uprave i službama Kantona Sarajevo međz državnim službenicima zaposleno 85 posto Bošnjaka, 5 posto Hrvata, 3 posto Srba i 7 posto Ostalih. Vlada KS navodi da nisu ispoštovane zakonske odredbe o proporcionalnoj nacionalnoj zastupljenosti državnih službenika u organima uprave i službama Kantona Sarajevo. 

U organima uprave i službama Kantona Sarajevo, a prema Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, sistematizovano je ukupno 1.251 radno mjesto namještenika. Od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta popunjena su 1.003, dok je nepopunjeno 248 radnih mjesta namještenika.

U 2017. godini bilo je zaposleno 1.037 namještenika, dok ih je prema ovom

izvještaju zaposleno 1.003, tako da je broj zaposlenih namještenika u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 34.

Što se tiče etničke strukture namještenika, u organima uprave i službama Kantona

Sarajevo zaposleno je 86 posto Bošnjaka, 6 posto Hrvata, 3 posto Srba i 5 posto Ostalih. Ni u ovom slučaju, kako navodi Vlada KS, nije ispoštovan princip proporcionalne zastupljenosti. 

Pet mjera za unapređenje stanja u državnoj službi

Ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić predložila je pet mjera za unapređenje stanja u državnoj službi. Ona je navela da je velika disproporcija između sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta državnih službenika u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, što stvara privid nepopunjenosti radnih

mjesta državnih službenika te je potrebno racionalizirati pravilnike o unutrašnjoj organizaciji.

“Predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno, u skladu s propisima i osiguranim budžetskim sredstvima za ovu namjenu i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo u okviru utvrđene politike za predmetnu oblast. Gdje god je moguće, koristiti propisane mehanizme internog premještaja za zapošljavanje, s ciljem unapređenja korištenja raspoloživih resursa u državnoj službi u Kantonu Sarajevo. Starosna struktura državnih službenika je oko 45 godina te se predlaže podmlađivanje strukture zaposlenih prijemom u državnu službu mladih i stručno osposobljenih osoba, u okvirima važećih propisa. U postupku prijema u državnu službu treba poštovati proporcionalnu nacionalnu zastupljenost državnih službenika u organima državne službe propisanu Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo”, predložila je Brčić. 

Kompletan Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2018. godinu možete pročitati ovdje.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/u-kantonu-sarajevo-radi-1-367-drzavnih-sluzbenika-najvise-bosnjaka/190225032